Groeien betekent soms stoppen

Met Jimmy’s groeien we. En daar worden wij blij van. We werken gestaag aan onze ambitie om ervoor te zorgen dat iedere jongere in Nederland toegang heeft tot een Jimmy’s. En het is fantastisch om te merken dat niet alleen het aantal locaties groeit, maar ook het jongerennetwerk en de positieve aandacht en interesse voor onze benadering van jongeren en onze manier van denken en werken.

Groeien betekent ook dat we steeds beter weten wat werkt voor jongeren, welke voorwaarden cruciaal zijn om Jimmy’s te realiseren, en wat werkt in de samenwerking.

En groeien betekent ook ontdekken wat niet werkt.

En soms kom je er dus achter dat een samenwerking niet (meer) werkt. Dat is het nu geval in Stadskanaal. Jammer, want het breekt op sommige punten opgedane resultaten af. Fijn, want het geeft  duidelijkheid én opent nieuwe deuren. En omdat we best veel vragen krijgen, en wij graag ook onze ervaringen delen, vertellen we je er hier meer over.

Wie ons al wat langer kent weet dat we na Jimmy’s Groningen in 2011 in Stadskanaal gingen bouwen aan de tweede Jimmy’s. Jimmy’s Stadskanaal.  

Samen met de welzijnsorganisatie gingen we het experiment aan. We ontdekten samen wat nodig was en wat er anders was in Stadskanaal dan in Groningen. En na veel vallen en opstaan was Jimmy’s Stadskanaal een feit. Niet perfect, maar wel vol potentie en met een team dat vol energie en enthousiasme aan de slag ging om Jimmy’s Stadskanaal uit te bouwen en te blijven doorontwikkelen.

Ondertussen groeide Jimmy’s landelijk in alle opzichten, als jongerennetwerk, in aantal locaties in Nederland, en als community waar kennis delen, elkaar helpen en leren van elkaar steeds meer vorm kreeg. Voor de groei en doorontwikkeling van Jimmy’s is het zijn van die community van grote waarde maar het ook noodzakelijk om de kwaliteit van Jimmy’s te kunnen borgen en bewaken, en natuurlijk geheel niet onbelangrijk :-),  het Jimmy’s netwerk levert fantastische momenten, ontmoetingen, ervaringen, etc. op voor alle jongeren bij Jimmy’s. Die ervaringen en ontmoetingen geven nieuwe perspectieven, vergroten de wereld van jongeren, verbreden hun blik en horizon en dragen positief bij aan hun ontwikkeling.  

Nadat we samen met de welzijnsorganisatie de basis voor Jimmy’s Stadskanaal hadden neergezet, gingen we met elkaar in gesprek over deze volgende fase. In samenwerking met elkaar groeien en doorontwikkelen. En ook, onderdeel uitmaken van het grotere geheel en samen met alle Jimmy’s het landelijke Jimmy’s netwerk vormen.  We voerden er langdurig en uitgebreid gesprekken met elkaar over, waar we heel veel over kunnen zeggen, maar ‘long story short’, we kwamen er gewoon niet uit.

Wij hoopten oprecht dat we tot een mooie oplossing konden komen zodat we in samenwerking met de lokale professionals en jongeren prachtige dingen hadden kunnen blijven neerzetten. Want dat is wat wij willen. Jongeren zijn voor ons altijd het startpunt. Vanuit hun eigen wensen, behoeftes, talenten, mogelijkheden en hulpvragen moeten zij hun eigen versie van Jimmy’s kunnen vormgeven. En een lokale partner met goede professionals helpt daarbij. En dan is het dus gewoon balen dat het stuk loopt op dingen als niet matchende organisatieculturen, en verschillen van inzicht over hoe iets georganiseerd moet worden en hoe daar in te investeren. Dat vinden we echt heel jammer. Niet in de laatste plaats omdat aan al dat gedoe de jongeren natuurlijk niks hebben…

Helaas pindakaas… Vallen en weer opstaan.

Maar wij zouden ons niet zijn als we het niet zouden weten om te buigen in nieuwe kansen, lonkende perspectieven en stralende stippen op prachtige horizonnen. Wij zien de toekomst best zonnig tegemoet.

Want oef… hoe gaat die tegeltjes wijsheid? Voor elke deur die sluit gaat er een nieuwe open? Wij hebben soms het gevoel dat elke deur die sluit, 5 nieuwe deuren opent.

Door onze zoektocht in Stadskanaal beseffen we ons nog veel bewuster dat we echt geen concessies willen doen aan de kwaliteit van onze samenwerkingen. Samen werken is voor ons niet dat je allebei een stukje inlevert, samenwerken is geen compromis, wij geloven niet in water bij de wijn, wij gaan gewoon voor nog betere wijn. Ook hebben we nog veel scherper gekregen hoe belangrijk het is dat de randvoorwaarden voor Jimmy’s op orde zijn. Een passende locatie, voldoende tijd voor een facilitator om met jongeren te bouwen aan Jimmy’s en in verbinding met elkaar. 

We geloven dat we door samen te werken met professionals en jongeren echt een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van jongeren en hun kansen op een fijne toekomst kunnen vergroten. Deze ontwikkelingen maken ook juist dat we steeds sterker beseffen dat we ons niet willen laten afleiden door organisatorisch gedoe. We willen elke keer weer met jongeren op zoek naar mogelijkheden om te verkennen hoe we met hen hun eigen Jimmy’s vorm kunnen geven. Want laten we eerlijk zijn, als wij zelf na de eerste de beste tegenslag het bijltje erbij neer zouden gooien dan zouden we toch ook een slecht voorbeeld zijn voor jongeren? We willen hen laten zien dat muren die je tegenkomt onderweg geen eindpunt zijn maar een obstakel, waar je op kan klimmen, of waar je gewoon om heen kan. En als je er op klimt en eenmaal boven bent heb je ineens weer een heel nieuw uitzicht met nieuwe kansen (en misschien nog wel meer draken, beren en bergen die je moeten omzeilen en verslaan).

Even stilstaan om te weten welke kant we op gaan

Dat we niet opgeven betekent helaas niet niet dat we precies weten wat we in Stadskanaal wel gaan doen. De situatie in elke gemeente is weer anders. We willen voor de jongeren natuurlijk zo veel mogelijk behouden van alles wat ze hebben opgebouwd. En we willen natuurlijk graag met hen kijken hoe we dat kunnen doen, en ook wat wij daarin kunnen investeren zonder onze andere -goedlopende – Jimmy’s tekort te doen. Best een puzzel. We hebben besloten om hier geen overhaaste beslissingen in te nemen en te ontdekken wat het best gaat passen in elke situatie, dus ook in de situatie voor Stadskanaal.

Mocht je dit lezen en nu al geniale inzichten, aandachtspunten of ideetjes hebben, dan horen we dat heel graag.

Wat we wel weten…

Een Jimmy’s Start Up School

We spelen al een tijd met het idee. En de ontwikkelingen in Stadskanaal (en misschien ook wel een beetje Assen) maken dat we een sprintje zijn gaan trekken met het idee voor een Jimmy’s Start Up School. We zijn tot de conclusie gekomen dat -als we jongeren echt in de lead willen zetten – we ook hun tempo als leidraad moeten nemen, en dat we nog steeds graag samenwerken met gemeenten en welzijnsorganisaties, maar dat die vaak toch wat trager beslissingen nemen dan wat voor jongeren fijn is (of zoals we inmiddels hebben ervaren, beslissingen nemen die niet in lijn liggen met wat jongeren willen).

Met de Jimmy’s Start Up School willen we een leeromgeving creëren voor jongeren en/ of betrokken burgers die op eigen initiatief iets met Jimmy’s willen. Webinars, vlogs met tips, een facebookgroep en regelmatig trainingsdagen (zoals de Boost your Jimmy’s dagen) kunnen een vliegende start betekenen voor enthousiastelingen in nieuwe gemeenten. Ondertussen kunnen gemeenten en lokale organisaties dan in hun eigen tempo bepalen of en hoe ze samen willen werken, maar wij beginnen alvast en laten ons leiden door lokaal enthousiasme…

Ken je mensen/ jongeren die echt mee zouden willen doen in de pilot? Heb je  voor ideeën voor de financiering hiervan? Wil je helpen met de organisatie of invulling? Dan horen we graag van je!

 

marloes
marloes@uptous.nl